• Croeso i Estyn

    Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Er bod Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru cawn ein hariannu ganddo. Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

    Cymraeg
  • Welcome to Estyn

    Estyn is the office of Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales. We are independent of, but funded by, the National Assembly for Wales. The purpose of Estyn is to inspect quality and standards in education and training in Wales.

    English